Obchodní podmínky

A. PŘIHLÁŠKA A REZERVACE KURZŮ

 • na všechny nabízené kurzy je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku na naších internetových stránkách www.surfacemakeup.cz
 • potvrzení o přijetí přihlášky a rezervace Vám zašleme v pracovní dny do 24 hodin na Váš e-mail a sms zprávou

B. ÚHRADA KURZŮ

1. ZÁLOHOVÁ FAKTURA (REZERVACE)

Společně s naším e-mailem potvrzujícím přijetí přihlášky obdržíte:
 • 1. zálohovou fakturu na 20% z celkové ceny kurzu
 • splatnost zálohové faktury je 5 dní
 • platba zálohové faktury probíhá na bankovní účet číslo: 107-6541440217/0100 (Komerční banka) 
 • přijetí platby potvrdíme na váš e-mail
 • v případě neuhrazení zálohové faktury do doby splatnosti, se rezervace kurzu ruší
2. ZÁLOHOVÁ FAKTURA (DOPLATEK)
 • doplatek kurzu na 80% z celkové ceny posíláme 25 dní před začátkem kurzu
 • splatnost faktury je 5 dní 
 • platba zálohové faktury probíhá na bankovní účet číslo: 107-6541440217/0100 (Komerční banka) 
 • přijetí doplatku na náš bankovní účet opět potvrdíme e-mailem
 • v případě, že zájemce pošle přihlášku jen pár dní před začátkem kurzu, řeší se úhrada individuálně
 • celková cena kurzu musí být zaplacena do začátku kurzu.

C. MOŽNOSTI ÚHRADY KURZŮ

Pro zaplacení kurzů můžete využít tyto možnosti:
 • Bankovní převod na náš účet : 107-6541440217/0100
 • Platební kartou v místě konání kurzu – akceptujeme tyto platební karty:
   Maestro, MaestroVISA, ElectronVISA
 • Úhrada v hotovosti v místě konání kurzů
 • Formou poukázek SODEXO Flexi Pass
 • Formou zaměstnaneckého Programu Benefit Plus
 • Prostřednictvím Úřadu Práce v rámci rekvalifikace (pro uchazeče vedených na ÚP)
U bezhotovostní platby uvádějte jako variabilní symbol číslo zálohové faktury. Veškeré ceny kurzů jsou uvedeny včetně 21% DPH. Rekvalifikační Kurzy jsou, dle § 57 odst. 1 písm. d), osvobozeny od DPH. Konečná faktura Vám bude vystavena do 14 dnů po ukončení kurzu.

D. INFORMACE O KURZECH

 • výuka Rekvalifikačních a Pokročilých Make-up Kurzů probíhá vždy od 09.00 hodin do 17.00 hodin
 • výuka probíhá na adrese Belgická 14, Praha 2 - Vinohrady
 • v Rekvalifikačním Make-up Kurzu Basic (stejně tak v prvním týdnu Beauty Make-up Kurzu) se v praktické části procvičují účastníci na sobě navzájem ve dvojicích a každý účastník kurzu je pro dalšího kolegu i modelem. Na veškerých dalších pokročilých kurzech jsou v praktické části k dispozici modelky, které jsou započítány v ceně kurzů.
 • minimální počet studentů u Rekvalifikačních Make-up Kurzů je stanoven na 6, maximální počet studentů je stanoven na 12
 • slevy na kurzy pro začátečníky (BASIC nebo BEAUTY Make-up Kurz) se nesčítají - zákazník má možnost uplatnit vždy jen jednu slevu
 • kurzovné zahrnuje veškeré pomůcky, které potřebujete v rámci výuky včetně studijních materiálů; kurzovné dále zahrnuje drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

E. INFORMACE O BONUSECH KE KURZŮM

K BASIC Make-up Kurzu získáváte, po úspěšném absolvování, několik BONUSŮ v podobě pokročilých kurzů za zvýhodněné ceny. Pro získání BONUSŮ je nutné se přihlásit nejpozději do 1 týdne od zakončení BASIC Make-up Kurzu a daný kurz absolvovat nejpozději do 3 měsíců od zakončení BASIC Make-up Kurzu.

F. ZMĚNY VE VÝUCE

V případě neuspořádání kurzu ze strany Surface professional make up school z důvodů nepředvídatelné události či zásahu vyšší moci, bude kurz uspořádán v náhradním termínu nebo bude vráceno kurzovné v plné výši.

G. STORNO/ZRUŠENÍ KURZU

ZRUŠENÍ REZERVACE PO ZAPLACENÍ 20 % ZÁLOHY KURZU:
 • 20 % rezervační záloha je nevratná
 • v případě storna daného termínu a výběru nového termínu kurzu (např. z důvodu nemoci apod.), převádíme tuto 20 % zálohu na nový termín
ZRUŠENÍ REZERVACE PO ZAPLACENÍ CELKOVÉ CENY KURZU
 • méně než 15 dní před začátkem kurzu = vracíme 0 %
 • méně než 15 dní před začátkem kurzu = převádíme 100 % na nový termín kurzu v případě náhlého onemocnění klienta, vážných rodinných problémů apod. (nevztahuje se na případy, kdy dochází k opětovnému zrušení kurzu ze strany klienta).
NEÚČAST NA KURZU
 • v případě, že klient na již zaplacený kurz (a nebo jeho část) nepřijde a předem nás neupozorní, tak daný kurz nebo konzultace propadá bez nároku na nový termín.
 • po zahájení kurzu nebo konzultace se již kurzovné nevrací.

Obchodní podmínky jsou platné od 16.8.2017.