PROFESNÍ KVALIFIKACE - VIZÁŽISTKA (69-035-M)

Jako jedno z mála vzdělávacích zařízení v ČR vlastníme Autorizaci pro udělování profesní kvalifikace v oboru - VIZÁŽISTKA (69-035-M), pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Tato Autorizace potvrzuje, že naše kurzy mají nejvyšší úroveň. Po úspěšném absolvování našich rekvalifikačních kurzů pro začátečníky a úspěšným složením jeho zkoušek tak získáte nejvyšší možné vzdělání v oblasti make-upu v ČR:  Osvědčení o profesní kvalifikaci - VIZÁŽISTKA (69-035-M). Osvědčení má status veřejné listiny (stejně jako např. výuční list).

Osvědčení o profesní kvalifikaci – VIZÁŽISTKA (69-035-M) je dokumentem, který potvrzuje, že je jeho držitel kompetentní profesionálně vykonávat dané povolání a ovládá činnosti s ní spojené (viz výpis činností, pro které budete splňovat odbornou způsobilost, viz níže). Díky Osvědčení o profesní kvalifikaci máte vyšší možnost uplatnění na trhu práce, jelikož je nejvyšším možným „vysvědčením“ v oblasti make-upu v ČR. Šanci na uplatnění v oboru však díky profesní kvalifikaci – VIZÁŽISTKA (69-035-M) získáváte v celé Evropě.

                             

Profesní kvalifikace VIZÁŽISTKA (69-035-M) je osvědčením odborné způsobilosti pro činnosti:

 • Posuzování stavu pleti
 • Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky
 • Provádění povrchového čištění pleti
 • Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků
 • Posuzování a úprava obočí
 • Provádění denního a večerního líčení
 • Provádění aplikace umělých řas
 • Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení
 • Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek
 • Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť
 • Provádění vyúčtování služeb

AKREDITACE MŠMT K REKVALIFIKAČNÍM KURZŮM "VIZÁŽISTKA"

Všechny naše rekvalifikační kurzy líčení pro začátečníky jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Jsme držitelé nejnovější akreditace k rekvalifikačním kurzům od MŠMT, která je stanovena na 80 hodin a nahrazuje původní akreditaci na 40 hodin. 

Číslo naší akreditace: MSMT-1829/2017-1/88 (akreditace je vedena na naší společnost TOP FACE s.r.o., Belgická 14, Praha 2)

Po absolvování rekvalifikačního kurzu získáte Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost :  "VIZÁŽISTKA"