OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TOP FACE s.r.o. (se sídlem Rumunská 22/28, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, IČ: 24794007, DIČ: CZ24794007), která provozuje internetový stránky www.surfacemakeup.cz, tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich návštěvníků a zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné. S osobními údaji je proto nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v rámci ochrany osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

1.A. REZERVACE KURZŮ A KONZULTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLÁŠKY

Po vyplnění a odeslání Přihlášky na některý z našich make-up kurzů nebo konzultací shromažďujeme tyto informace:
 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • fakturační adresu
 • mobilní (telefonní) číslo

1.B  ZÁJEMCE O ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

 • e-mailová adresa

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z důvodu vyřízení a rezervace Přihlášky zpracováváme osobní údaje zákazníka pro tyto činnosti:

2.A. ZPRACOVÁNÍ A REZERVACE PŘIHLÁŠKY

Ke splnění zákonných povinností jsme povinni zpracovávat osobní data zákazníka (např. účetní doklady v podobě faktur).
Po vytvoření účetního dokladu (zálohová faktura/faktura) odesíláme tento doklad na e-mail zákazníka. Současně posíláme zákazníkovi upozornění prostřednictvím SMS zprávy, kde mu oznamujeme, že mu byl odeslán e-mail ohledně rezervace kurzu/konzultace na základě jeho Přihlášky.

2.B. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

V případě nejasností v Přihlášce nebo upřesnění informací zpracováváme osobní údaje zákazníky (zákazníka kontaktujeme telefonicky nebo e-mailem).

2.C. MARKETINGOVÉ NABÍDKY V PODOBĚ NEWSLETTERŮ

 • na základě souhlasu zákazníka, který přes naše webové stránky projevil zájem o zasílání newsletterů; Pokud se později zákazník rozhodne zrušit tento odběr newsletterů, tak je mu tato možnost nabídnuta v každém z newsletterů a nebo nás může kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@surfacemakeup.cz ; Po zrušení zasílání newsletteru je automaticky smazána jeho e-mailová adresa z naší databáze

2.D. DOBA ZPRACOVÁNÍ

 • osobní údaje zpracováváme po dobu, která je nezbytně nutná k zajištění práv a povinností vyplývajících z Přihlášky zákazníka
 • v souladu právních předpisů je povinni archivovat účetní dokumentaci (faktury atd.) po dobu 10 let od vystavení dokladu
 • souhlas s marketingovými nabídkami je platný do odvolání

3. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • v případě, že zpracováváme osobní údaje zákazníka, tak má zákazník právo, požadovat od naší společnosti informaci o zpracování svých osobních údajů. Tato informace mu bude předána bezplatně
 • v případě, že se zákazník domnívá, že naše společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů zákazníka, má právo požádat o vysvětlení, případně požadovat opravu, doplnění nebo odstranění jeho osobních údajů
 • zákazník má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zákazníka vymazány z naší databáze

4. KONTAKT PRO ZÁKAZNÍKY

Zákazníci nás mohou, v případě jakýchkoliv dotazů, kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese nebo telefonu.
INFO@surfacemakeup.cz
TELEFON: +420 731 503 442

5. ÚČINNOST

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.