Obchodní podmínky

V případě zrušení kurzu z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru vracíme zálohy (platby) v plné výši nebo převádíme na Vámi vybrané nové termíny !!!


A. PŘIHLÁŠKA A REZERVACE KURZŮ

 • na všechny nabízené kurzy je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku na naších internetových stránkách www.surfacemakeup.cz
 • potvrzení o přijetí přihlášky a rezervace Vám zašleme v pracovní dny do 24 hodin na Váš e-mail a sms zprávou

B. ÚHRADA KURZŮREZERVACE (1. FAKTURA)

Společně s naším e-mailem potvrzujícím přijetí přihlášky obdržíte:
 • 1. zálohovou fakturu na 25% z celkové ceny kurzu
 • splatnost zálohové faktury:   3 pracovní dny
 • platba zálohové faktury probíhá na bankovní účet číslo: 107-6541440217/0100 (Komerční banka) 
 • přijetí platby potvrdíme na váš e-mail
 • v případě neuhrazení zálohové faktury do doby splatnosti, se rezervace kurzu ruší
 • v případě, že obdržíme přihlášku na kurz, který začíná do 30 dnů, tak posíláme fakturu již na celou částku
DOPLATEK - (2. FAKTURA)
 • doplatek kurzu na 75% z celkové ceny posíláme 25 dní před začátkem kurzu
 • splatnost faktury:   3 pracovní dny 
 • platba faktury probíhá na bankovní účet číslo: 107-6541440217/0100 (Komerční banka) 
 • přijetí doplatku na náš bankovní účet opět potvrdíme e-mailem
 • v případě neuhrazení 2. faktury do doby splatnosti, se rezervace kurzu ruší
 • v případě, že zájemce pošle přihlášku jen pár dní před začátkem kurzu, řeší se úhrada individuálně
 • celková cena kurzu musí být zaplacena do začátku kurzu.
ÚHRADA KURZŮ ZE ZAHRANIČÍ
 • v případě přihlášek ze zahraničí (např. Slovensko) posíláme fakturu na celou částku kurzu
 • splatnost faktury je 5 dní
 • platba faktury probíhá na bankovní účet číslo:
   ​​​​​IBAN : CZ36 0100 0001 0765 4144 0217
   BIC (SWIFT) : KOMBCZPPXXX

C. MOŽNOSTI ÚHRADY KURZŮ

Pro zaplacení kurzů můžete využít tyto možnosti:
 • Bankovní převod na náš účet : 107-6541440217/0100
 • Platební kartou v místě konání kurzu (po dohodě) – akceptujeme tyto platební karty:
   Maestro, MaestroVISA, ElectronVISA
 • Úhrada v hotovosti v místě konání kurzů (po dohodě)
 • Formou poukázek SODEXO Flexi Pass* (po dohodě)
 • Formou zaměstnaneckého Programu Benefit Plus
 • Prostřednictvím Úřadu Práce v rámci rekvalifikace (pro uchazeče vedených na ÚP)
* Poukázkami SODEXO Flexi Pass je možné zaplatit max. 50% z ceny kurzu nebo konzultace.  

U bezhotovostní platby uvádějte jako variabilní symbol číslo zálohové faktury. Veškeré ceny kurzů jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Rekvalifikační Kurzy jsou, dle § 57 odst. 1 písm. d), osvobozeny od DPH. Konečná faktura Vám bude vystavena do 14 dnů po ukončení kurzu.

BASIC MAKE-UP KURZ: Poznámka k ceně: V případě následného studia v rámci akreditovaného rekvalifikačního studijního programu "VIZÁŽISTKA" je kurz dle § 57 odst. 1 písm. d), osvobozen od DPH

D. INFORMACE O KURZECH

 • výuka make-up kurzů pro začátečníky a pokročilé probíhá vždy od 09.00 hodin do 16:00 hodin nebo 17.00 hodin
 • výuka probíhá na adrese Rumunská 28, Praha 2 - Vinohrady
 • v Rekvalifikačním Make-up Kurzu Basic (stejně tak v prvním týdnu Beauty Make-up Kurzu) se v praktické části procvičují účastníci na sobě navzájem ve dvojicích a každý účastník kurzu je pro dalšího kolegu i modelem. Na veškerých dalších pokročilých kurzech jsou v praktické části k dispozici modelky, které jsou započítány v ceně kurzů.
 • minimální počet studentů u Rekvalifikačních Make-up Kurzů je stanoven na 6, maximální počet studentů je stanoven na 12
 • kurzovné zahrnuje veškeré pomůcky, které potřebujete v rámci výuky včetně studijních materiálů; kurzovné dále zahrnuje drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

E. INFORMACE O BONUSECH KE KURZŮM

K BASIC Make-up Kurzu získáváte, po úspěšném absolvování, několik BONUSŮ v podobě pokročilých kurzů a vizážistického vybavení za zvýhodněné ceny. 

F. ZMĚNY VE VÝUCE

V případě neuspořádání kurzu ze strany SURFACE professional make up school z důvodů nepředvídatelné události či zásahu vyšší moci, bude kurz uspořádán v náhradním termínu.

G. STORNO/ZRUŠENÍ KURZU NEBO KONZULTACE

ZRUŠENÍ REZERVACE PO ZAPLACENÍ 25 % ZÁLOHY:
 • 25 % rezervační záloha je nevratná
 • v případě storna daného termínu a výběru nového termínu kurzu (např. z důvodu nemoci apod.) převádíme rezervační zálohu (v plné výši) na nový termín
ZRUŠENÍ REZERVACE PO ZAPLACENÍ CELKOVÉ CENY KURZU/KONZULTACE
 • méně než 15 dní před začátkem služby = vracíme 0 %
 • méně než 15 dní před začátkem služby = převádíme 100 % na nový termín kurzu/konzultace v případě náhlého onemocnění klienta, vážných rodinných problémů apod. (nevztahuje se na případy, kdy dochází k opětovnému zrušení kurzu/konzultace ze strany klienta). V případě zdravotních obtíží je tuto skutečnost nutné doložit potvrzením od lékaře.
 • v případě zrušení služby (make-up kurz nebo konzultace) ze strany klienta méně než 24 hodin před začátkem z jakéhokoliv důvodu = 100% ceny propadá bez nároku na vrácení
NEÚČAST NA KURZU/KONZULTACI
 • v případě, že klient na již zaplacený kurz/konzultaci (a nebo jeho část) nepřijde a předem nás neupozorní, tak daný kurz/konzultace propadá bez nároku na nový termín.
 • po zahájení kurzu nebo konzultace se již kurzovné nevrací.
ZRUŠENÍ KURZU Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
 • v případě zrušení kurzu z důvodu vládních opatření protiž šíření koronaviru, vracíme platby (nebo 25% zálohy) v plné výši nebo převádíme na nově vybraný termín klienta
 • platbu vracíme do 15 dnů (od zrušení kurzu klientem) zpět na bankovní účet klienta 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021.