Obchodní podmínky

1. PŘIHLÁŠKY A REZERVACE KURZŮ

 • na všechny nabízené kurzy je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku na naších internetových stránkách www.surfacemakeup.cz
 • potvrzení o přijetí přihlášky a rezervace Vám zašleme v pracovní dny do 24 hodin na Váš e-mail a SMS zprávou

2. ÚHRADA KURZŮ

A/ REZERVACE (1. FAKTURA)

Společně s naším e-mailem potvrzujícím přijetí přihlášky obdržíte:
 • 1. zálohovou fakturu na 30% z celkové ceny kurzu*
 • splatnost zálohové faktury:   3 pracovní dny
 • platba zálohové faktury probíhá na bankovní účet číslo: 115-4104880207/0100   (Komerční banka) 
 • přijetí platby potvrdíme na váš e-mail
 • v případě neuhrazení zálohové faktury do doby splatnosti, se rezervace kurzu ruší
 • v případě, že obdržíme přihlášku na kurz, který začíná do 5 týdnů od termínu kurzu, tak posíláme fakturu již na celou částku
* netýká se bodu D/. U kurzů, které jsou v akci se slevou, 1+1 ZDARMA apod. - posíláme fakturu na celkovou částku


B/ DOPLATEK - (2. FAKTURA)

 • doplatek kurzu na 70% z celkové ceny posíláme 30 dní před začátkem kurzu
 • splatnost faktury:   3 pracovní dny 
 • platba faktury probíhá na bankovní účet číslo: 115-4104880207/0100   (Komerční banka)  
 • přijetí doplatku na náš bankovní účet opět potvrdíme e-mailem
 • v případě neuhrazení 2. faktury do doby splatnosti, se rezervace kurzu ruší
 • v případě, že zájemce pošle přihlášku jen pár dní před začátkem kurzu, řeší se úhrada individuálně
 • celková cena kurzu musí být zaplacena do začátku kurzu.


C/ ÚHRADA KURZŮ ZE ZAHRANIČÍ

 • v případě přihlášek ze zahraničí (např. Slovensko) posíláme fakturu na celou částku kurzu
 • splatnost faktury:   3 pracovní dny
 • platba faktury probíhá na bankovní účet číslo:
   ​​​​​IBAN : CZ36 0100 0001 0765 4144 0217
   BIC (SWIFT) : KOMBCZPPXXX


D/ ÚHRADA OSOBNÍCH MAKE-UP KURZŮ, KONZULTACÍ A ONLINE KURZŮ

 • v případě přihlášek na online kurzy, dále pak na make-up kurzy / konzultace (VIP, MAKE-UP KONZULTACE PRO 2 atd.) posíláme fakturu na celou částku konzultace
 • splatnost faktury:  3 pracovní dny
 • Dárkové poukazy vystavujeme až po zaplacení celkové částky kurzu nebo konzultace


E/ MOŽNOSTI ÚHRADY KURZŮ

Pro zaplacení kurzů můžete využít tyto možnosti:
 • Bankovní převod na náš účet : 115-4104880207/0100   (Komerční banka) 
 • Platební kartou v místě konání kurzu (po dohodě) – akceptujeme tyto platební karty:
   Maestro, MaestroVISA, ElectronVISA
 • Úhrada v hotovosti v místě konání kurzů (po dohodě)
 • Formou poukázek SODEXO Flexi Pass* (po dohodě)
 • Formou zaměstnaneckého Programu Benefit Plus
 • Prostřednictvím Úřadu Práce v rámci rekvalifikace (pro uchazeče vedených na ÚP)
* Poukázkami SODEXO Flexi Pass je možné zaplatit max. 50% z ceny kurzu nebo konzultace.  

U bezhotovostní platby uvádějte jako variabilní symbol číslo zálohové faktury. Veškeré ceny kurzů jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Rekvalifikační Kurzy jsou, dle § 57 odst. 1 písm. d), osvobozeny od DPH. Konečná faktura Vám bude vystavena do 14 dnů po ukončení kurzu.

3. INFORMACE O KURZECH

 • výuka make-up kurzů pro začátečníky a pokročilé probíhá vždy od 09.00 hodin do 16:00 hodin nebo 17.00 hodin
 • výuka probíhá na adrese Rumunská 28, Praha 2 - Vinohrady
 • v Basic Make-up Kurzu (stejně tak v prvním týdnu Beauty Make-up Kurzu) se v praktické části procvičují účastníci na sobě navzájem ve dvojicích a každý účastník kurzu je pro dalšího kolegu i modelem. Na veškerých dalších pokročilých kurzech jsou v praktické části k dispozici modelky, které jsou započítány v ceně kurzů.
 • minimální počet studentů u Rekvalifikačních Make-up Kurzů je stanoven na 6, maximální počet studentů je stanoven na 12
 • kurzovné zahrnuje veškeré pomůcky, které potřebujete v rámci výuky včetně studijních materiálů; kurzovné dále zahrnuje drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

4. INFORMACE O BONUSECH KE KURZŮM

K BASIC Make-up Kurzu získáváte, po úspěšném absolvování, několik BONUSŮ v podobě pokročilých kurzů a vizážistického vybavení za zvýhodněné ceny. 

5. DÁRKOVÉ POUKAZY ZA MAKE-UP KURZY A KONZUTACE

 • platba za Dárkový poukaz probíhá prostřednictvím bankovního převodu
 • po přijetí platby na náš bankovní účet Vám odešleme Dárkový poukaz elektronicky nebo poštou, po dohodě je také možný osobní odběr v naší škole

PLATNOST DÁRKOVÉHO POUKAZU

 • dárkové poukazy vystavujeme s platností na 6 měsíců (absolvování kurzu / konzultace do 6 měsíců od data prodeje)
 • D​​​​​​árkový poukaz lze vystavit pouze po zaplacení celkové ceny kurzu/konzultace
 • po uplynutí stanovené doby platnosti Dárkový poukaz propadá bez nároku na finanční náhradu
 • Dárkový poukaz není možné vrátit/směnit oproti penězům 
 • ​​​​​​Dárkový poukaz je platný pouze s originálním otiskem razítka (neplatí pro elektronické vouchery)
 • Dárkový poukaz je platný s originálním podpisem (neplatí pro elektronické vouchery)
 • Dárkový poukaz je platný pouze s pořadovým číslem


6. ZMĚNY VE VÝUCE

V případě neuspořádání kurzu ze strany SURFACE profesionální školy líčení z důvodů nepředvídatelné události či zásahu vyšší moci, bude kurz uspořádán v náhradním termínu.

7. STORNO/ZRUŠENÍ KURZU NEBO KONZULTACE KLIENTEM

A/ ZRUŠENÍ REZERVACE ZE STRANY KLIENTA PO ZAPLACENÍ 30 % ZÁLOHY:
 • 30 % rezervační záloha je nevratná 
 • v případě storna daného termínu a výběru nového termínu kurzu (např. z důvodu nemoci apod.) převádíme rezervační zálohu v plné výši na nový termín
B/ ZRUŠENÍ REZERVACE ZE STRANY KLIENTA PO ZAPLACENÍ CELKOVÉ CENY KURZU/KONZULTACE
 • 30 % z celkové ceny kurzu je nevratných (stejná podmínka jako u 30% zálohy viz bod A.) 
 • méně než 30 dní před začátkem služby = vracíme 0 %
 • méně než 30 dní před začátkem služby = převádíme 100 % na nový termín kurzu/konzultace v případě náhlého onemocnění klienta, vážných rodinných problémů apod. (nevztahuje se na případy, kdy dochází k opětovnému zrušení kurzu/konzultace ze strany klienta). V případě zdravotních obtíží je tuto skutečnost nutné doložit potvrzením od lékaře.
 • v případě zrušení služby (make-up kurz nebo konzultace) ze strany klienta méně než 24 hodin před začátkem = 100% ceny propadá bez nároku na vrácení. V případě náhlého onemocnění klienta, vážných rodinných problémů apod. převádíme 100% na nový termín.
C/ ZRUŠENÍ REZERVACE ZE STRANY KLIENTA PO ZAPLACENÍ CELKOVÉ CENY KURZU V RÁMCI AKCE 1+1 ZDARMA
 • 50 % z celkové ceny kurzu je nevratných  
 • zrušení rezervace méně než 30 dní před začátkem služby = vracíme 0 %
 • zrušení rezervace méně než 30 dní před začátkem služby = převádíme 100 % na nový termín kurzu v případě náhlého onemocnění klienta, vážných rodinných problémů apod. (nevztahuje se na případy, kdy dochází k opětovnému zrušení kurzu/konzultace ze strany klienta). V případě zdravotních obtíží je tuto skutečnost nutné doložit potvrzením od lékaře.
 • v případě zrušení kurzu ze strany klienta méně než 24 hodin před začátkem = 100% ceny propadá bez nároku na vrácení. V případě náhlého onemocnění klienta, vážných rodinných problémů apod. převádíme 100% na nový termín.
D/  NEÚČAST KLIENTA NA KURZU/KONZULTACI
 • v případě, že klient na již zaplacený kurz/konzultaci (a nebo jeho část) nepřijde a předem nás neupozorní, tak daný kurz/konzultace propadá bez nároku na nový termín.
 • po zahájení kurzu nebo konzultace se již kurzovné nevrací.


Obchodní podmínky jsou platné od 16.12.2023